Ресурсът на руското Министерство на отбраната „Звезда“ съобщи за плановете на украинското правителство да ликвидира Одеското киностудио.

Скрийншот на сайта „Звезда“

„Преди няколко дена Министерството на икономическото развитие и търговията на Украйна публикува списък на държавните обекти, които в дългосрочна перспектива ще бъдат ликвидирани. В списъка попаднаха почти 1300 обекта, сред които е и Одеското киностудио„, – се казва в материала на сайта на „Звезда“.

Руският ресурс оплаква съдбата на един от най-старите киноцентрове на пост-съветското пространство и дава гневните коментари на президента на Гилдията на филмовите киноведи и кинокритици на РФ Кирил Разлогов и на режисьора Станислав Говорухин.

Но информацията за ликвидацията на Одеското киностудио не отговаря на действителността.

Министерството на икономическото развитие и търговията на Украйна действително е публикувало на своя сайт списъци с утвърдените от правителството документи, които определят стратегическата визия за бъдещето на обектите, които са държавна собственост. На сайта са изброени 3 444 държавни предприятия, които в дългосрочен план трябва да останат държавна собственост, да бъдат предоставени на концесия, приватизирани или ликвидирани.

Но одеският филмов център не влиза в списъка на обектите, които подлежат на ликвидация. Той е сред 893 предприятия, които се препоръчва да бъдат приватизирани и в този списък се намира на 759 позиция.

Според Единния държавен регистър на предприятията и организациите Фондът за държавното имущество владее 50% от акциите на акционерното дружество „Одеско киностудио“.