Ačkoli bezvízový režim EU s Ukrajinou a Gruzií již dávno platí, pro některá ruská média je stále žhavým tématem. 24. října ruské noviny Kommersant zveřejnily zprávu s titulkem „Evropa uvažuje nad obnovením vízového režimu pro Gruzii“. Jedná se o možné zavedení elektronického systému předběžné autorizace před překročením hranic EU pro občany všech zemí s bezvízovým režimem. Podle textu řečeného ruského listu to „není nic jiného, než jen jiná forma víza“, poněvadž „občan musí vyplnit speciální elektronickou žádost na stránkách Evropského systému pro cestovní informace a povolení, připojit k ní potvrzení o zaměstnání a o příjmech, která se před zrušením víz podávala na konzulární oddělení příslušných velvyslanectví, zaplatit 10 € a počkat na udělení práva na vstup do Schengenské zóny“.

 

Snímek článku na stránkách Kommersantu

 

Ukraina.ru zprávu přetiskla a přidala do titulku, že „Ukrajina je na řadě“. Informaci o údajně nových vízech do Schengenské zóny pro Gruzii  také rozšířily: News.sputnik.ruCapital.uaRambler.ru a další.

 

 

StopFake prověřil, jaké dokumenty jsou potřeba a zda se celá věc týká také Ukrajiny. Systém ETIAS (Evropský systém pro cestovní informace a povolení) byl schválen (předběžné rozhodnutí) 19. října Výborem pro občanské svobody, právo a vnitřní záležitosti Evropského parlamentu s cílem „odvrátit rizika pro bezpečnost  pro země mající bezvízový režim s EU“.

Cíl této iniciativy nám vysvětlila místopředsedkyně Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu Kinga Gálová: jedná se o kontrolu vstupu „bezvízových občanů“ do EU. Podle jejích slov tak může EU včas získávat informace o lidech, kteří mají styky s teroristickými organizacemi a plánují vstoupit na území EU, ještě před tím, než se dostanou na hranice.

 

Snímek z webu schengenvisainfo.com

 

Kromě toho systém ETIAS nelze považovat za „formu vízového režimu“. Ve svém článku cituje Kommersant náměstka ministra Gruzie Vachtanga Macharoblišviliho, který vyzval, aby tzv. „předběžná autorizace“ nebyla nazývána vízem.

V podrobném popisu této předběžné autorizace lze nalézt výčet 60 zemí, se kterými má EU bezvízový režim, v seznamu však není ani Gruzie, ani Ukrajina. Nachází se zde nicméně poznámka, že nové opatření vstoupí v platnost od roku 2020 a na seznam mohou přibýt další země.

Vyplnění dotazníku bude trvat přibližně 20 minut a cestující budou vyplňovat naprosto standardní údaje, stejně jako například při odbavení na let: jméno, příjmení, datum narození, adresa, číslo pasu, telefonní číslo, informaci o zaměstnání či studiu a zemi prvního vstupu. V závislosti na zemi, jíž je cestující občanem, pak mohou přibýt otázky ohledně zápisů v trestním rejstříku, deportací či pobytů ve válečných zónách. Osoby, které jedou navštívit do EU navštívit příbuzné, může dotazník požadovat údaje těchto příbuzných. Žádné další dokumenty kromě biometrického pasu není nutné přikládat.

 

Ruská média tvrdí, že tato procedura bude zpoplatněna cenou 10 eur, nicméně oficiální cena činí 5 eur, a to pouze pro osoby starší 18 let. Odpověď s potvrzením přijde na e-mail během několika minut. Dokonce v případě odmítnutí dostane cestující odůvodnění, a pokud bude toto odůvodnění chybné, může se cestující odvolat a vyplnit a odeslat dotazník znovu. Tato autorizace bude platit 5 let, poté ji bude nutné absolvovat znovu. Cestující s platným schengenským vízem se navíc v systému ETIAS nebudou povinni registrovat.

Informaci o údajném zavedení nového vízového režimu vyvrátil rovněž web European Western Balkans ve svém článku s názvem „Ne, zavedení normy ETIAS není novým vízovým režimem“. Na Balkáně se totiž nachází 5 zemí, které nejsou členy EU, ale mají bezvízový režim.

European Western Balkans připomnělo projev prezidenta Evropské komise Jeana-Clauda Junckera: „Potřebujeme vědět, kdo překračuje naše hranice. Tímto způsobem se můžeme dozvědět, kdo přijíždí do Evropy, ještě předtím, než bude přejíždět hranice“.

Balkánští novináři také konstatovali, že v případě, že bude tento systém v plném rozsahu přijat, bude se muset těmito normami řídit 60 zemí, ale tyto normy nebudou mít podstatný vliv na obyčejné turistické zájezdy do zemí EU.

Analogický systém předběžné registrace již existuje v USA a nazývá se ESTA  – tento formulář musí vyplňovat občané všech bezvízových zemí před překročením hranice USA vzdušnou či mořskou cestou (výjimku tedy tvoří překročení pozemních hranic), a to i v případě, že USA je pouze tranzitní zemí. Zpracování tohoto dotazníku stojí 4 dolary a dalších 10 dolarů platí cestující v případě, je-li jejich cesta schválena. V případě odmítnutí je jim částka 10 dolarů vrácena. V Kanadě se obdobná procedura nazývá  eTA a stojí 7 kanadských dolarů.