Web Ukraina.ru informoval o tom, že bezpečnostní kontroly cestujících na letištích v Kyjevě a Oděse provádějí „pohraniční strážníci cizích států, členských zemí Evropské unie“. „Cestující, kteří míří do Evropy, kontrolují polští, litevští, a dokonce italští pohraničníci,“ píše prokremelský web. Kromě webu Ukraina.ru otiskly podobnou zprávu rovněž další prokremelské weby jako Rambler.ruPolitmirNewsfrontStrana.uaSputnik  ad.

 

Snímek z webu Strana.ua: „Ukrajince začali pečlivěji kontrolovat při odletech do Evropy“
Snímek z webu Newsfront: „Evropa je stále blíž: Ukrajince v Kyjevě a Oděse kontrolují cizí pohraničníci“

 

Ukraina.ru píše, že „zahraniční pohraničníci se již objevili na letišti v Oděse“. Dle verze prokremleského webu, provádějí pohraniční strážníci z Evropy „pohovory o důvodech návštěvy a o porušování vízového zákonodárství EU“, a pokud je toto „porušování“ odhaleno, „Ukrajinci jsou z letu vyloučeni“. „Ukrajinští strážníci,“ píše prokremelské médium, „do situace nijak nezasahuje.“

 

Stránka z webu Ukraina.ru: „Potají. Ukrajina bez vědomí občanů odevzdala svou hranici Evropské unii“

 

Ukraina.ru přitom cituje příspěvek na Facebooku, ve kterém autor tvrdí, že při nástupu na let do Varšavy „musíte projít nejen přes ukrajinskou pohraniční stráž, ale také přes polskou a dokonce i italskou“.

Prokremelští novináři vysvětlili tuto situaci skutečností, že evropští strážníci „nedůvěřují ukrajinským“, a tímto způsobem se rozhodli „přesvědčit se o kvalitě jejich práce“.

 

 

Mluvčí poradní mise Evropské unie Ronan Goggin v komentáři pro StopFake uvedl, že v současné době Ukrajina a EU spolupracují na projektu EUBAM (EU – Ukrajina – Moldavsko). EU rovněž poskytuje Ukrajině odbornou pomoc. Zároveň poznamenal, že zástupci EU se nikdy nepodíleli na přímém provádění pohraničních kontrol, a to ani na letištích.

„Pohraniční odborníci z EU někdy poskytují pomoc ukrajinským strážníkům na hraničních přechodech (například projekt EUBAM na hranici mezi Ukrajinou a Moldavskem, během EURO 2012), nikdy však nevykonávají přímé hraniční kontroly,“ uvedl Goggin.

Podle jeho slov nabízejí evropští pohraničníci, včetně těch z agentury FRONTEX, pouze odbornou pomoc, kterou poskytují pouze, pokud o ni požádají úřady dané země. V žádném případě nemají v úmyslu kontrolovat pasy.

Programy spolupráce jsou jinak běžnou metodou kooperace mezi pohraničními strážemi v různých zemích. „Pohraniční úředníci Ukrajiny a EU mohou provádět společné operace, jejichž cílem je boj s přeshraniční kriminalitou. A to je přirozené, protože Ukrajina a EU mají společnou hranici,“ uzavřel Goggin.

Ukraina.ru také znovu zopakovala dezinformaci o tom, že po zavedení bezvízového režimu mezi Ukrajinou a EU se „dramaticky změnila míra porušování přeshraničních právních předpisů“ a že „Ukrajina začala figurovat na prvních příčkách v počtu zaznamenaných porušení zákona“. Jak jsme již psali v článku „Fake: Občané Ukrajiny jsou masově deportováni z EU a Izraele“, počet Ukrajinců, kterým byl odepřen vstup do EU, se naopak snížil. David Stulik, tiskový atašé zastupitelství EU na Ukrajině k této otázce uvedl, že navzdory skutečnosti, že počet turistů z Ukrajiny se zvýšil o 10 %, Ukrajinci pravidla překračování hranic EU neporušovali. Zároveň více než 60 % z těch, kteří byli zadrženi při nelegálním překročení hranice, se vraceli zpět na Ukrajinu, a nikoli do EU.