„Ve Lvově zakázali ruštinu“ – titulky v podobném duchu se jen hemžila ruská prokremelská média 19. září. Důvodem rozhořčení v ruských médiích bylo rozhodnutí Lvovské oblastní rady o dočasném moratoriu na používání kulturního produktu pocházejícího z Ruska. Ruská média zprávu patřičně nafoukla a opepřila výrazy a výroky jako „banderovci“ a „separatisté“ znovu utlačují rusky hovořící občany, místní obyvatelstvo je „v nebezpečí“.

 

Snímek z webu Ukraina.ru

 

Snímek z webu Gazeta.ru
Snímek z webu RT Russian

 

Proti rozhodnutí lvovských poslanců se začali ozývat ruští novináři, politologové, nejrůznější experti, a dokonce i státní úředníci a poslanci ruské Státní dumy, kteří nemají s ukrajinskou domácí politikou nic společného. Nový lvovský „zákon“, jak moratorium překřtila ruská média, byl v Rusku označen za tmářský a zpátečnický a začali uvažovat o tom, jak by Rusko mohlo na kroky poslanců Lvovské oblasti reagovat.

Některá ruská média se snažila alespoň nějak „omluvit“ kroky lvovských poslanců a napsala, že „téměř polovina poslanců se na zasedání „snažila klást odpor“ proti zákazu a hlasovala proti. Prokremelští novináři oznámili, že moratorium nepodpořilo 43 poslanců proti 57, kteří hlasovali pro zákaz. Odkud však toto zvláštní číslo vzali, novináři neupřesnili. Ve skutečnosti se totiž hlasování v oblastní radě zúčastnilo pouze 61 poslanců, ze kterých 57 hlasovalo pro, proti pak nehlasoval nikdo ani se nikdo nezdržel hlasování. Nehlasovali pouze 4 poslanci. Veškeré údaje je možné nalézt na oficiálních internetových stránkách Lvovské oblastní rady, kde lze dokonce dohledat i konkrétní jména hlasujících poslanců.

 

Příloha na webu Lvovské oblastní rady

 

Schválené rozhodnutí však není žádný zákon. Jedná se o pouhé moratorium na používání ruského kulturního obsahu. Toto moratorium má být navíc pouze dočasné, bude platné ve Lvovské oblasti do ukončení okupace ukrajinských území Ruskem. Oblastní rada v komentáři pro agenturu Dpa vysvětlila, že moratorium má doporučující charakter, nikoli vynutitelný či zákonodárný, jak píší prokremelská média.

 

Snímek z webu DW.com

 

Co se týče samotného moratoria, jedná se o možném zákazu audiovizuálních děl v zábavních institucích Lvovské oblasti (písničky, filmy atd.). Podobné opatření bylo přijato již na zasedání 17. dubna. Místní poslanci vysvětlují nutnost tohoto opatření „prevencí eskalace napětí a překonání důsledků trvalé jazykové rusifikace“. Lvovští poslanci navrhují vytvořit speciální skupinu pro práci s právnickými a fyzickými osobami a okresním úřadům doporučují, aby samostatně přijaly podobná opatření. Poslanci Lvovské oblasti mají rovněž v plánu podat podnět ke změně zákonodárství v Nejvyšší radě Ukrajiny, ukrajinském parlamentu.