Ruská média pokračují ve vydávání manipulativních zpráv ohledně mučení v průběhu ruské agrese proti Ukrajině na Donbase. 25. července prokremelské zpravodajské weby jako Luhanské informační centrum a Ukraina.ru zveřejnily zprávu o výsledcích jednání Třístranné kontaktní skupiny v Minsku, ve které píší, že ukrajinská strana údajně odmítá uznat, že na okupovaném území dochází mučení a zároveň odepřela podepsat deklaraci proti fyzickému násilí na Donbase. Ruská média odkazují na slova tzv. „vedoucí pracovní skupiny tzv. LLR pro výměnu zajatců“ Olhy Kobcevové.

„Jednalo se také o pozici Ukrajiny ohledně podpisu deklarace proti mučení a násilí na zadržených osobách a Ukrajina zastoupená Heraščenkovou deklaraci nepodpořila,“ oznámila „představitelka“ separatistů z tzv. LLR Kobcevová.

 

Snímek webu Luhanské informační centrum
Snímek webu Ukraina.ru

 

Obránkyně lidských práv a odbornice na mezinárodní právo Jevhenija Andrejuková pro StopFake objasnila situaci: Ukrajina sama nemůže odmítnout závazky ohledně zákazu mučení. Existují základní mezinárodní normy, které zavazují všechny země světa. Kategoricky zakazují nedůstojné zacházení s vězni i běžnými civilisty, vysvětluje Andrejuková. Tyto normy jsou závazné pro všechny státy bez ohledu na to, zda podepsaly nějaké další doplňující dohody.

„Zákaz mučení je tak absolutní zákaz v mezinárodním právu, že je zcela vyloučeno, aby se od něj jakýkoliv stát nějakou deklarací distancoval. Prostě to není možné. V moderních mezinárodních vztazích, které jsou založeny na závazcích ohledně lidských práv a podobných hodnot, nelze, aby jakýkoliv stát něco takového řekl nahlas,“ zdůrazňuje.

 

 

Podle Evhenije Andrejukové je zpráva, že Ukrajina měla údajně odmítnout účast na takzvané minské deklaraci proti mučení od začátku do konce manipulativní. Prokremelské weby neupřesnily, proč zrovna ukrajinští představitelé odmítli podepsat dokument. Ukrajinská delegace totiž tímto způsobem reagovala na jednání Ruska, které odmítlo převzít jakoukoliv odpovědnost za mučení na okupovaných územích Doněcké a Luhanské oblasti a od počátku v deklaraci veškerou vinu za násilí svalovalo na ozbrojené skupiny „Luhanské a Doněcké lidové republiky“.

„Představitelka Ukrajiny v humanitární podskupině Třístranné kontaktní skupiny pro mírové řešení situace na Donbase Iryna Heraščenko trvala na tom, aby do deklarace byla vnesena odpovědnost Ruské federace a odsouzení jejího jednání, což ukazuje, co se ve skutečnosti stalo: je zřejmé, že znění textu, které navrhovaly tzv. „republiky“ hovořilo o odsouzení mučení nebo o odmítnutí ze strany Ukrajiny a těchto „útvarů“, avšak nikde nebyla ani zmínka o Rusku. Víme, že ruští vojáci se účastní jak konfliktu samotného, tak mučení, a proto by takový text nebyl úplný, a ještě by byl jednostranný,“ doplňuje Andrejuk.

Existuje ještě jedna příčina, kvůli které ukrajinská strana ignorovala deklaraci, jež předložili vzbouřenci a ruští představitelé. Rusko odmítlo vpustit na okupovaná území (včetně Krymu) Mezinárodní komisi Červeného kříže. Představitelka Ukrajiny v humanitární podskupině Třístranné kontaktní skupiny pro mírové řešení situace na Donbase Iryna Heraščenková o tom napsala na svém facebookovém profilu dne 25. července.

„Koordinátor OBSE (Tony – pozn. redakce) Frisch už několik měsíců navrhuje skupině, aby přijala společnou deklaraci proti mučení. Na naléhání ukrajinské strany, která a priori odsuzuje jakékoliv nezákonné metody vyvíjení nátlaku a mučení zadržených, po měsících bezvýsledných diskusí, byl nakonec do deklarace vnesen bod o tom, že do vězení na okupovaném Donbase bude vpuštěna MKČK (Mezinárodní komise Červeného kříže – pozn. red.). Avšak my trváme na tom, že deklarace nebude produktivní, pokud v ní nebude bod o neodkladném a bezpodmínečném přístupu MKČK k ukrajinským zadrženým v RF a na okupovaných územích, včetně Krymu. Na tom trváme z principu!“ napsala Heraščenková.

 


I tento problém pro StopFake okomentovala obránkyně lidských práv Jevhenija Andrejuková. Odbornice vyzdvihla, že Rusko již 4 roky všelijak využívá tématu přístupu jakýchkoli mezinárodních organizací na anektovaný Krym. Andrejuk řekla, že ruská vláda je hotova vpustit pozorovatele na poloostrov za jedné podmínky: mise musí na Krym jet ruské strany. To znamená, že Rusko nutí mezinárodní organizace porušit zákony Ukrajiny a jet na poloostrov skrz neexistující hraniční přechody. Takto se Rusko pokouší legalizovat okupaci ukrajinského poloostrova.

„Rusko nechce na Krym pouštět žádné mezinárodní pozorovatelské mise v rámci mezinárodně uznávaných standardů. I odborníkům z OSN, kteří žádali o přístup na poloostrov, ovšem tak jak je z hlediska práva stanoveno – přes ukrajinské území, bylo oznámeno, že na Krym mohou bez problémů přijet, avšak jen jako součást jejich návštěvy Ruska. Rusko tuto otázku využívá k vlastním politickým cílům,“ vysvětlila Andrejuk.

Podle Andrejukové Rusko nechce na Krym pustit pozorovatele ještě z jedné příčiny. Nezávislí pozorovatelé se z poloostrova vrátí s objektivním náhledem na to, co se na Krymu děje a jejich reporty Rusko ovlivnit nemůže. Takto by široká světová veřejnost zjistila, v jakém stavu se skutečně nachází ukrajinští političtí vězni na Krymu.