Rosyjskie media opublikowały w tym tygodniu kilka historii o letnich obozach na Litwie dla dzieci ukraińskich wojskowych służących w Donbasie. „W kraju bałtyckim dzieci przygotowywane są do wojny, zastąpią swoich ojców. Tego nie można nazwać normalnym”, pisze Russkaya Vesna, podczas gdy prawosławna monarchistyczna strona Tsargrad utrzymuje, że obozy młodzieżowe na Litwie i Łotwie uczą ukraińskie dzieci partyzantki.

Zrzut ekranu z tsargrad.tv

Zrzut ekranu z tsargrad.tv
Zrzut ekranu z tsargrad.tv

Obie publikacje zwracają szczególną uwagę na fakt, że obozy zorganizowane zostały przez Związek Strzelców Litewskich, organizację patriotyczną, zajmującą się szkoleniami wojskowymi, sportem i kulturą. „Organizacja ta została zakazana w 1940, a jej członkowie aresztowani”, piszą rosyjskie media, „ale teraz wrócili i manipulują dziećmi”.

Zrzut ekranu z sauliusajunga.lt
Zrzut ekranu z sauliusajunga.lt
Zrzut ekranu z @sauliusajunga.lt
Zrzut ekranu z @sauliusajunga.lt

Według oficjalnej strony Związku Strzelców Litewskich organizacja tradycyjnie organizuje obozy letnie dla młodych ludzi z Litwy i innych państw. W dniach 5-10 sierpnia w obozie uczestniczyły dzieci z Ukrainy, w tym z obwodu Ługańskiego i dzieci żołnierzy 30. Brygady Armii ukraińskiej.

Ukraińska 30. Brygada doświadczyła jednych z najcięższych ofiar w wojnie przeciwko opłacanym przez Rosję separatystom we Wschodniej Ukrainie. Na litewski obóz letni zaproszono dzieci, których ojcowie zginęli służąc w Brygadzie.

„Na obozach Związku usiłujemy wykształcić aktywnych, pewnych siebie młodych ludzi o cechach przywódczych. Mamy nadzieję, że Ukraińcy nauczą się czegoś nowego w tym środowisku, zdobędą pewność siebie, będą odważniejsi w swoich przyszłych celach, odpoczną i wrócą do domu z dobrymi wrażeniami”, powiedział zastępca komendanta Związku Strzelców Litewskich Židrūnas Šadauskis.

Omawiane obozy należą do tego samego rodzaju obozów z programem patriotycznych, jakie organizowane są dla dzieci w całej Europie i Stanach Zjednoczonych. Rosja także organizuje takie obozy w całym kraju, jednak obozy rosyjskie są finansowane i organizowane przez państwo, podczas gdy litewski obóz został zorganizowany przez prywatną organizację pozarządową. Na rosyjskim obozie młodzieżowym Seliger dzieci były uczone nabijania na pal przedstawicieli opozycji i wysłuchiwały wykładów o tym, jak zapobiegać rewolucjom w Rosji.

Zrzut ekranu z vle.lt
Zrzut ekranu z vle.lt

Rosyjskie media próbują oczernić Związek Strzelców Litewskich wskazując, że organizacja została zakazana w 1940 roku. Kompletnie ignorują historyczny fakt, że w roku 1940 Litwa była okupowana przez Związek Sowiecki i to właśnie on zakazał funkcjonowania Związku Strzelców Litewskich, aresztował jego członków jako wrogów ludu i zesłał ich do syberyjskich łagrów.

Związek Strzelców Litewskich został założony w 1919 roku w celu utrwalenia niepodległości i obrony Litwy. Organizacja była poddana represjom i ostatecznie rozwiązana po zajęciu Litwy przez sowietów, ale została przywrócona w 1989 roku. Organizacja organizuje co roku młodzieżowe obozy letnie, które mają utrwalać światopogląd patriotyczny i skupiają się na sporcie i kulturze.