Przeciwstawienie się politycznemu dążeniu Ukrainy do Unii Europejskiej oraz NATO „będzie teraz działaniem wbrew prawu”, nawet przemyślenia na temat antyeuropejskiego ukierunkowania kraju będą uważane za „antykonstytucyjne” – w ten sposób rosyjskie środki masowego przekazu zareagowały na podpisanie przez prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę zmian w Konstytucji kraju. Poprawki te uprawomocniają orientację polityki zagranicznej Ukrainy w kierunku integracji z UE oraz Sojuszem Północnoatlantyckim. „Na Ukrainie sprzeciw wobec tego kursu oznaczać będzie naruszenie Konstytucji” – cytuje wydanie Ukraina.ru (Украина.ру) rosyjskiego senatora Konstantina Kosaczowa.

Zrzut ekranu ze strony Ukraina.ru

Prezydent Poroszenko 19 lutego w Sali Obrad Rady Najwyższej Ukrainy w obecności przewodniczącego Rady Europejskiej – Donalda Tuska podpisał Ustawę o wprowadzeniu do Konstytucji zmian dotyczących kursu politycznego kraju. 7 lutego „za” ustawą 9037 nt. strategicznego kursu kraju, dotyczącego pełnego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO ukraińscy deputowani zagłosowali absolutną większością. Dnia 21 lutego ustawa weszła w życie.

„Zanim przystąpimy do UE i Sojuszu Północnoatlantyckiego musimy – i wszyscy rozumiemy to bardzo wyraźnie – przejść obszerny i długo trwający szlak: przezwyciężyć ubóstwo, osiągnąć poziom kryteriów członkostwa, odpracować trudne zadanie domowe. Podkreślam jednak, że już dziś dokonaliśmy niebywałego w całej naszej historii zbliżenia z Europą” – podkreślił Poroszenko w Radzie Najwyższej 19 lutego.

Zrzut ekranu ze strony prezydenta Ukrainy

 

Ustawa wprowadza zmiany do poszczególnych ustępów Konstytucji Ukrainy – 102, 85 oraz 116 (z tekstem, uzupełnieniami, notami objaśniającymi można zapoznać się na stronie internetowej Rady Najwyższej – przyp. red.). Ulega zmianie piąty ustęp preambuły ustawy zasadniczej, pojawia się dodatkowa klauzula o europejskiej tożsamości Ukraińców. Innymi słowy, zaktualizowana Konstytucja zobowiązuje Radę Najwyższą Ukrainy do skierowania wysiłków legislacyjnych deputowanych na osiągnięcie przez Ukrainę standardów i norm europejskich, niezbędnych do pełnego członkostwa kraju w Unii Europejskiej i NATO. Prezydent jest gwarantem wprowadzenia w życie tych ustaw i wdrażania dokumentów dotyczących poprawy poziomu życia Ukraińców. Podobne zadania będzie wykonywać również Gabinet Ministrów Ukrainy. Ponadto z Konstytucji zostały usunięte wszystkie odniesienia do rozmieszczenia obcych wojsk na terytorium Ukrainy – to właśnie ze względu na ten punkt rosyjskie wojska swobodnie i legalnie stacjonowały poprzednio na Krymie, co właściwie sprzyjało jego okupacji.

Zrzut ekranu ze strony Rady Najwyższej Ukrainy

W Ustawie nie ma żadnego ustępu dotyczącego jakiegokolwiek zakazu wolności wypowiedzi, a publikacje „tub propagandowych” są kolejnym fake’iem. Przeciwko dążeniu Ukrainy wystąpiła również wierchuszka przywódców rosyjskich. Między innymi szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oświadczył, że zmiany w ukraińskiej Konstytucji naruszają porozumienia, osiągnięte w Mińsku i utrudniają ich realizację. Jest to również manipulacja, ponieważ w dokumentach ustaleń „Mińsk-2”, przyjętych i podpisanych przez strony w 2015 roku nie ma żadnej wzmianki o zakazie przystąpienia przez Ukrainę do NATO czy UE.