Moderator: red. Paweł Bobołowicz

Paneliści: prof. Walenty Baluk, dr Agnieszka Demczuk, dr Jewhen Mahda, dr Jakub Olchowski, red. Olga Siamaszko.