Руската агенция Интерфакс, а след нея и други издания като например Украина.ру, публикуваха новината, че уж «МВнР на Италия се застъпва за снемането на санкциите срещу Русия».

Скриншот на сайта на Интерфакс
Скриншот на сайта на Интерфакс

«Министърът на външните работи и международното сътрудничество на Италия Паоло Джентилони се изказа за отмяна на санкциите срещу Русия»,- се казва в съобщението.

Скриншот на сайта Украина.ру
Скриншот на сайта Украина.ру

Всъщност в речта си след завършването на преговорите с вице-премиера на РФ Аркадий Дворкович в Рим Джентилони казва съвсем друго.

Както предават италианските агенции Il Velino и Nova, министърът е заявил: «както е известно санкциите ще се обсъждат от Европейския съвет в края на юни. Всички ние знаем, че решението ще бъде прието въз основа на оценка на прогреса и изпълнението на Минските споразумения, които касаят украинската криза. Ще правим оценките през следващите месеци» («Le sanzioni come è noto verranno ridiscusse in un Consiglio europeo alla fine di giugno. Sappiamo tutti che la decisione verrà presa sulla base di una valutazione sullo stato di avanzamento e di attuazione degli Accordi di Minsk, che riguardano la crisi ucraina. Saranno valutazioni che faremo nei prossimi mesi”.).

Скориншот на сайта на Il Velino
Скориншот на сайта на Il Velino
Скриншот на сайта на Nova
Скриншот на сайта на Nova

«Разбира се ситуацията днес не внушава оптимизъм, но посланието, което искаме да отправим е, че въпреки трудностите и санкциите в икономиката, нашите отношения в областите, срещу които не са въведени санкции, са актуални, и имат перспективи, и те ще бъдат подкрепяни от нашето правителство», ( “Certamente la situazione odierna non è una situazione che ci può facilmente spingere all’ottimismo ma il messaggio che vogliamo lanciare è che nonostante queste difficoltà e le sanzioni in vigore, i rapporti economici nei settori non sanzionati sono rilevanti, hanno prospettive e possono vedere un impegno dei nostri governo – ha sottolineato il capo della diplomazia italiana»).

Тоест в речта на италианския министър не са звучали никакви призиви за снемане или отмяна на санкциите. Нещо повече, Интерфакс пропуска много важна реплика на Паоло Джентилони, в която той казва, че Италия има намерение да провежда тези действия без да нарушава задълженията си пред своите съюзници («Su questo pilastro – ha proseguito il ministro -, negli ultimi anni siamo riusciti a mantenere aperto il dialogo con la Fdereazione Russa e questo intendiamo continuare a fare senza venire meno agli impegni che abbiamo con i nostri alleati»).

Други руски СМИ, като например РИА Новости, са превели коректно изказването, както можем да се убедим, ако прочетем новината със заглавие «МВнР на Италия: потенциалът на икономическите отношения с Русия е огромен».

Скриншот на сайта на РИА Новости
Скриншот на сайта на РИА Новости