NATO usiluje o vyhrocení situace v černomořské oblasti, lodě z Nizozemska, Turecka, Rumunska a Bulharska vpluly do gruzínských a ukrajinských přístavů, píší ruská média. Slovy zástupce předsedy bezpečnostního výboru Státní dumy Ruské federace Jurije Švytkina, jehož citovaly desinformační servery, manévry Severoatlantické aliance „vyhrocují situaci v regionu“. Taktéž úředník dodal, že „eskalace napětí“ v Černém moři byla zahájena kvůli probíhajícím ukrajinským prezidentským volbám.

„Samozřejmě, konaná cvičení jsou dalším krokem k eskalaci napětí v daném regionu a nepřispívají ke stabilizaci situace. Na podobné akce musíme odpovědět doprovodem lodí a pozorováním cvičení. Naše reakce bude úměrná situaci,“ citují Švytkina ruská média.

Snímek webu Izvestija.

Snímek webu Vzgljad.

Snímek webu Gazeta.ru

Někteří ruští experti zašli ještě dále a prohlásili, že NATO zcela záměrně provokuje Rusko. Dle experta Centra výzkumu bezpečnostních otázek Ruské akademie věd Konstantina Blochina, Aliance pro zajištění svých zájmů zneužije jakoukoliv zemi, která se nachází v blízkosti Ruské federace. „Gruzie, NATO a Ukrajina spolu demonstrují jisté protiruské směřování. To vše se děje, jen aby donutily Rusko znervóznět,“ dodává ruský analytik.

Snímek ruské verze webu Russia Today.

Dne 5. dubna v Černém moři začalo rozsáhlé námořní cvičení zemí NATO, do něhož se zapojila Ukrajina a Gruzie. Lodě Severoatlantické aliance vpluly do ukrajinských a gruzínských přístavů ještě před započetím cvičení – 1. dubna, což vyvolalo bouři nevole z ruské strany. Ukrajinský minstr obrany Stepan Poltorak již několikrát prohlašoval, že podobná cvičení jsou vždy plánovaná a o jejich konání panuje všeobecné povědomí v mezinárodním prostředí dlouho před jejich začátkem. Poltorak také zdůraznil, že hlavním cílem vstupu lodí NATO do ukrajinských přístavů je „provedení společných cvičení a dosažení určité míry připravenosti“.

Dříve, během březnových cvičení v Gruzii za účasti Aliance, bylo zdůrazňováno, že gruzínská strana neusilovala o to kohokoliv napadnout. Hlavním cílem všech cvičení gruzínských vojsk je spolupráce se specialisty NATO a zvýšení obranyschopnosti země. Ministr obrany Gruzie, Levan Izorija, vysvětloval, že NATO je obrannou institucí, která se nechystá „zastrašovat“ jiné země.

„Tato cvičení pro Rusko nepředstavují hrozbu… cíle organizace jsou čistě obranné a scénář těchto cvičení není nijak směřován proti Rusku. Pro nás NATO představuje garanta rozvoje občanů v bezpečném prostředí a tím také zabezpečení prosperity země. Naše obranná politika a politika NATO není namířena proti cizím zemím. NATO je obranná organizace,“ zdůraznil Levan Izorija.

Snímek webu Echo Kavkazu.

Co se týče jednoho z nejrozšířenějších narativů o tom, že směřování Ukrajiny a Gruzie k členství v NATO „ohrožuje bezpečnost Ruska“ a hlavní cíl spolupráce Bruselu s Gruzií a Ukrajinou spočívá v provokaci Kremlu, jedná se zde o klasickou manipulaci ruských médií.

Čtvrtého dubna generální sekretář NATO Jens Stoltenberg prohlásil, že Ukrajina a Gruzie – jsou suverénní státy, jež si můžou vést svoji vlastní zahraniční politiku podle svých zájmů, bez ohledu na názor Ruska.

„Samotná myšlenka, že se jedná o provokaci proti Rusku – snahy Gruzie a Ukrajiny o členství v Alianci – je vskutku velmi nebezpečná. Protože jakmile uznáte, že se jedná o provokaci vůči Rusku, uznáte zároveň i právo Ruska rozhodovat o tom, co mohou a nemohou její sousedé dělat. Gruzie a Ukrajina mají právo si vybrat svoji cestu. Není to provokace. Směřování do EU není provokace. Není namířeno proti nikomu,“ zdůraznil Stoltenberg.

StopFake již mnohokrát vyvracel desinformace ruských médií o provedení rozličných mnohonárodnostních mezinárodních cvičení na území Ukrajiny. Jako příklad může sloužit zpráva o tom, že ukrajinská vláda povolila cizím vojskům vstup na své území za účelem kompletní destrukce země.