Mezinárodní tribunál OSN pro mořské právo vynesl „nelegitimní rozsudek“ ohledně zajetí ukrajinských námořníků a zabrání lodí ruskou FSB v Kerčském průlivu v listopadu 2018. Rusko rozhodnutí soudu považuje za „nelegitimní“, a tím spíš může být „v klidu“ a nepodřizovat se usnesení mezinárodního soudního orgánu, jelikož podle Kremlu tento incident „nespadá pod jurisdikci“ Mezinárodního tribunálu.

„Rozhodnutí Mezinárodního tribunálu pro mořské právo nemůže být považováno za legitimní, jelikož se tento incident nenáleží do jurisdikce tohoto soudního orgánu a ani se na něj nevztahují konvence, o které soud své rozhodnutí opírá… Proto by Rusko i nadále mělo hájit svoji pozici a bránit se všem pokusům Ukrajiny o internacionalizaci této konfliktní situace, stejně jako se bránit tomu, aby Rusko bylo označované za toho, kdo reaguje nepřiměřeně,“ cituje Ukraina.ru Konstantina Kosačeva, předsedu Komise pro zahraniční otázky ruské Rady federace.

Snímek webu Ukraina.ru

Snímek webu Vedomosti

Dílčí závěr Mezinárodního tribunálu pro mořské právo vyvolal v ruském mediálním prostoru doslova příval lživých zpráv. Dvacátého pátého května na zasedání v Hamburku soud přikázal Rusku okamžitě propustit 24 zajatých námořníků a rovněž vrátit Ukrajině vojenské lodě Berďansk, Nikopol a Jany-Kapu. Rusko se už při projednávání tohoto případu odmítlo účastnit zasedání a již tehdy bylo připraveno ignorovat rozhodnutí Mezinárodního soudu.

Snímek webu Gazeta.ru

Rusko tvrdí, že Tribunál OSN údajně nemá pravomoc vyšetřovat zajetí ukrajinských námořníků, jelikož Ukrajina a Rusko se v roce 1982 při ratifikaci Konvence o mořském právu dohodly na doložce, že Tribunál nebude moct posuzovat spory svázané s vojenskými akcemi. Háček se ale skrývá v tom, že soud uznal námitku Ukrajiny, že průjezd lodí Kerčským průlivem v listopadu 2018 spadal pod strážní operace při ochraně hranic a tudíž neměl nic společného s vojenskou reakcí Ruska. Díky tomu Mezinárodní soud má veškerou pravomoc k posouzení tohoto případu.

Rozhodnutí Mezinárodního soudu o mořském právu

Navíc Mezinárodní soud odmítl ruskou verzi, proč byli námořníci zajati spolu s loděmi. Rusko tvrdí, že se jednalo o provokaci ze strany Ukrajiny, avšak soud ohledně tohoto tvrzení vyjádřil pochybnosti. „Tribunál se domnívá, že skutková podstata případu na základě tajného „vpádu“ ukrajinských lodí, čímž se zaštiťuje Ruská federace, je dost nepravděpodobná,“ píše se v bodě 70 rozsudku. Podle Tribunálu Ukrajina postupovala podle všech mezinárodních norem a zákonům plavby.

Rozhodnutí Mezinárodního soudu o mořském právu

Moskva se snažila podložit svoji verzi o „nelegitimnosti“  rozsudku Mezinárodního soudu tím, že po anexi Krymu Ukrajina jakoby přišla i o právo na Kerčský průliv. Z hlediska mezinárodních smluv i rusko-ukrajinských dohod je toto prohlášení další lež. StopFake již tyto dezinformace vyvrátil, více zde.

Ministerstvo zahraničí Ukrajiny již připravilo diplomatickou nótu ruskému ministerstvu,“ prohlásila zástupkyně ministra zahraničí Ukrajiny Olena Zerkal. V ní se píše, jakým způsobem si Ukrajina převezme lodě a kdy ukrajinští konzulové převezmou ukrajinské námořníky.

Pokud se Rusko nepodřídí rozhodnutí Mezinárodního soudu, je Ukrajina rozhodnuta docílit zvýšení politického nátlaku a sankcí na Kreml, vysvětlila Zerkal. (video 05:30-05:58; 08:48-09:23).