Pomorski sud Ujedinjenih nacija doneo je „nezakonitu odluku“ u vezi sa ruskom zaplenom ukrajinskih brodova i mornara u Kerčanskom moreuzu u novembru 2018. godine. Rusija ne priznaje jurisdikciju tribunala  i smatra njegove odluke nelegitimnim , pisali je nekoliko medija naklonjenih Kremlju.

Website screenshot Ukraina.ru
Website screenshot Vedomosti
Website screenshot Gazeta.ru

Međunarodni sud za pomorsko pravo je doneo odluku  da Rusija mora osloboditi ukrajinske mornare i brodove koje je lišio slobode prošlog novembra kada su pokušavali da pređu preko Kerčkog moreuza. Ova informacija je pokrenula laviu lažnih vesti u Rusiji. Podsetimo da je Rusija odbila da učestvuje u procesu i nije prisustvovala ročištima.

Rusija insistira da Tribunal UN-a nema nadležnost da razmatra ovaj slučaj jer kada su Ukrajina i Rusija ratifikovale Konvenciju o morskom pravu, predviđeno je da se Tribunal ne može baviti sporovima vezanim za sukobe. Suština je u tome što se sud složio sa stanovištem Ukrajine da je prolazak brodova kroz Kerčanski tjesnac bila sigurnosna operacija koja je patrolirala granicama i nema nikakve veze sa ruskim vojnim sukobom s Ukrajinom i zato je Međunarodni sud za Pravo mora ima sva ovlašćenja da presuđuje u ovom predmetu.

Štaviše, Međunarodni sud odbacio je objašnjenje Rusije za zaplenu ukrajinskih brodova. Rusija insistira da je incident bio tajna provokacijska operacija koju je osmislila Ukrajina, ali Tribunal smatra da na osnovu ili dostupnih dokaza, tajna ukrajinska invazija nije bila verovatna. Ukrajina je postupala u skladu sa međunarodnim normama i pravilima plovidbe.

послова Олена Зеркал.

U nastojanju da potkrepi svoju tvrdnju da je odluka Suda nelegitimna, Rusija tvrdi da je Kerčanski tesnac prestao da pripada Ukrajini nakon što je Rusija pripojila Krim. Ova tvrdnja je lažna u skladu sa nekoliko međunarodnih i bilateralnih ukrajinsko-ruskih sporazuma i StopFake ju je raskrinkala.

Ukrajina upućuje odgovarajuću diplomatsku notu Rusiji u kojoj se navodi kako Ukrajina može da preuzme zarobljene brodove i kada ukrajinski konzuli mogu pokupiti njegove zarobljene pomorce, kaže zamjenica ukrajinskog ministra vanjskih poslova Olena Zerkal.