„Nejkatastrofálnější summit“, „zpackaný summit“, „summit, který skončil fiaskem“ a další podobné přívlastky si v ruských médiích vysloužil nedávný summit Ukrajina – EU. Tato schůzka v Kyjevě byla v ruských médiích prezentována velmi jednostranně a negativně. Většina médií se snažila zdůraznit rostoucí neshody mezi ukrajinskými a evropskými politiky, společné závěrečné prohlášení, ke kterému nedošlo, a také to, že summit byl údajně zakončen skandálem. Evropská komise se nicméně vyjádřila opačně, když prohlásila, že „ukrajinské reformy s podporou Evropské unie přinášejí pozitivní výsledky“. Zahraniční média zase napsala, že to, že nebylo přijato závěrečné prohlášení, nehraje ve srovnání s tím, čeho již bylo dosaženo, nijak důležitou roli.

 

Snímek z webu Lenta.ru: „Vstup skrze utrpení: proč byl summit Ukrajina-EU tak pokažený“
„Nejkatastrofálnější summit EU-Ukrajina: Tusk varoval Kyjev před jeho vlastní porážkou“

 

Analýza výsledků summitu se tak v ruských a jiných zahraničních médiích diametrálně lišila. Ruský zpravodajský web Vesti.ru například začal například informací, že „neonacističtí ozbrojenci zablokovali všech šest východů z ukrajinského parlamentu“, „v zasedacím sále dochází i k nepokojům a rvačkám“ a celou událost shrnul tak, že se jedná „o nejkatastrofálnější summit Ukrajina – EU za všech 19 let jeho konání“. Lenta.ru zase označila Asociační dohodu s Ukrajinou, jež je nyní ratifikována všemi členskými zeměmi EU, jako „utrpení“ a upozornila, že Kyjev nyní bude muset plnit „své četné a nepříliš příjemné závazky vyplývající z této smlouvy“. Podle tohoto webu mluvila většina představitelů EU o korupci a „Ukrajina s EU se ve vzájemných vztazích dostaly do slepé uličky“. Absence tiskového prohlášení podle RIA Novosti Ukrajina „svědčí o zásadních neshodách mezi členy evropského společenství“. Moskovskij komsomolec zase tvrdí, že „kyjevská diplomacie Evropu unavila“ a summit se neobešel „bez skandálu“, neboť „absence závěrečného tiskového prohlášení svědčí o „závažné krizi ve vzájemných vztazích mezi Kyjevem a Bruselem“. Totéž píše i Life.ru.

Komsomolskaja pravda přispěla prohlášením, že „summit Ukrajina – EU skončil velmi hrubým způsobem, tedy ničím“ a „Evropská unie se vysmála Porošenkově snu“. Podle Komsomolské pravdy totiž „Porošenko požadoval přijetí Ukrajiny do Evropské unie a Evropa jej mírně odmítala nebo rovnou posílala… někam do budoucna.“ Televizní kanál Zvezda, spojený s ruským ministerstvem obrany, uvedl slova ruského senátora Alexeje Puškova o tom, že „Ukrajina se stala faktorem rozkolu v EU“.

 

Snímek z webu crime.kp.ru: „EU se vysmála Porošenkově snu“
Tiskové prohlášení o summitu na webu Evropské komise
Snímek z webu Rádia Svoboda
Snímek z webu The Wall Street Journal wsj.com

 

Navzdory tomu, že summit nepřinesl žádné závěrečné prohlášení (strany se nedohodly, zda mají do prohlášení zahrnout bod o evropské volbě Kyjeva, který by Ukrajině garantoval budoucí členství v EU), Evropská komise se o setkání vyjádřila veskrze pozitivně a ocenila úspěchy, kterých Ukrajina dosáhla. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker například prohlásil, že „za poslední tři roky udělala Ukrajina větší pokroky než za předchozích dvacet let; Ukrajina může být na své úspěchy hrdá“. Podle Evropské komise stanovil summit priority v nadcházejících reformách a definoval budoucí finanční podporu Ukrajině ze strany EU, podporu v uskutečňování reforem a v implementaci evropských standardů. Zvláštním bodem jednání bylo ujištění EU, že i nadále nebude uznávat ruskou anexi Krymu a města Sevastopol a že bude trvat na nekompromisním plnění podmínek minských dohod.

Také západní média vyhodnotila výsledky summitu značně optimističtěji než ruská média. Rádio Svoboda píše o upevnění vztahů mezi EU a Ukrajinou v souvislosti s ratifikací Asociační dohody a udělení bezvízového režimu Ukrajině. The Wall Street Journal komentoval odmítnutí garantovat Ukrajině členství v EU jako krátkodobě nepodstatné rozhodnutí. „Všechny strany uznávají, že musí uplynout léta, možná desetiletí, než bude Ukrajina připravená vstoupit, vezmeme-li v potaz nutnost kapitální rekonstrukce její ekonomiky a institucí. V současnosti Brusel dále poskytuje Kyjevu technickou i finanční pomoc k prohloubení integrace s EU a Kyjev konzultuje s Bruselem všechny reformy tak, aby maximálně dodržoval všechna pravidla EU,“ píše Wall Street Journal.

Web EU Observer  podotkl, že jeden z představitelů EU sdělil tisku, že „kyjevský summit bude slavit velmi pozitivní moment v našich vztazích“.

Bruselský web Euroactiv  zase zdůraznil důležitost ratifikace Asociační dohody mezi EU a Ukrajinou těsně před summitem: „Asociační dohoda je hlavním nástrojem, který Unii a Ukrajinu vzájemně přiblíží. Přináší hlubší politické vazby, silnější ekonomické propojení a respekt ke společným hodnotám.“