Rosyjskie środki masowego przekazu opublikowały szereg wiadomości z fałszywymi i manipulacyjnymi nagłówkami mówiącymi o tym, że w ONZ określono Ukrainę najbardziej niebezpiecznym krajem świata. Post ONZ w Twitterze, do którego odwołują się propagandyści, dotyczy „zanieczyszczonych” minami regionów świata wśród których wschód Ukrainy pozostaje jednym z najbardziej naszpikowanych minami terenów. W tekście nie ma żadnej wzmianki o „najbardziej niebezpiecznym kraju świata”, żadnych rankingów, a źródłem informacji jest służba prasowa Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – UN OCHA Ukraine).

Zrzut ekranu ze strony TV Zwiezda
Zrzut ekranu ze strony rg.ru

Stacja telewizyjna „Zwiezda” (ТРК «Звезда») całkowicie zniekształciła tweeta ONZ podając, że „Ukraina znalazła się na liście najbardziej zaminowanych i niebezpiecznych krajów świata z powodu wydarzeń na Donbasie”. Ponadto dziennikarze wtrącili tradycyjną kremlowską retorykę: „Przypominamy, że władze Kijowa rozpoczęły operację specjalną przeciwko Donieckiej i Ługańskiej Republikom Ludowym w 2014 roku. Porozumienia zawarte w Mińsku z udziałem przedstawicieli republik nie są realizowane przez stronę ukraińską, w tym również klauzula o zaprzestaniu działań wojennych”.

Napisały o tym wydania „Moskowskij Komsomolec” («Московский комсомолец»)„Rossijskaja Gazieta” («Российская газета»)„Russkaja Wiesna” («Русская весна») „Izwiestija” («Известия») oraz inne.

Zrzut ekranu ze strony UnitedNationsRU

W tweecie ONZ, który posłużył jako źródło informacji, konkretnie wskazano, że sprawa dotyczy wschodu Ukrainy, jako jednego z najbardziej zaminowanych regionów świata. „Trzeci rok z rzędu odnotowuje się tam największą na świecie liczbę wypadków eksplozji min” – podają przedstawiciele ONZ. Nie ma żadnej wzmianki na temat statusu Ukrainy, rankingu najbardziej niebezpiecznych krajów etc.

Zrzut ekranu ze strony news.un.org
Zrzut ekranu ze strony the-monitor.org

ONZ rokrocznie przedstawia „monitoring minowy”, w którym ocenia sytuację dotyczącą zanieczyszczonych minami obszarów na całym świecie. W najnowszym raporcie-monitoringu zaznaczono, że „konflikty zbrojne (zwłaszcza te w Afganistanie oraz Syrii) doprowadziły w ubiegłym roku do wyjątkowo wysokich strat: odpowiednio 2300 oraz ponad 1900 osób tylko w tych dwóch państwach”.

„Ofiary są obliczane w tysiącach na Ukrainie, w Iraku, Pakistanie, Nigerii, Libii, Jemenie i Birmie, przy czym Birma została uznana za jedyny kraj, który w ubiegłym roku wykorzystywał miny lądowe” – czytamy w komunikacie prasowym. Jednak jako kraj, czy obszar najbardziej zaminowany nie zostały wspominane ani Ukraina, ani wschód tego kraju.

W komunikacie prasowym również podano statystyki krajów pod kątem największej liczby tragicznych wypadków związanych z minami, które miały miejsce w 2017 roku – Ukraina na tej liście znajduje się na 3. miejscu z 427 takimi wypadkami. Na czele listy znajduje się Afganistan (2300 wypadków eksplozji), a na 2. miejscu znajduje się Syria – 1906 wypadków.