Strona promocyjna „Cargrad” opublikowała wiadomość o zastraszającym nagłówku, jakoby na Ukrainie niemal doszło do powtórki z katastrofy w Czarnobylu. Chodzi o pożar w Rówieńskiej Elektrowni Jądrowej, który został opanowany w ciągu godziny. Ponadto na oficjalnej stronie internetowej elektrowni czytamy, że zgodnie z Międzynarodową Skalą Zdarzeń Jądrowych (INES) incydent jest klasyfikowany jako „zero/poza zasięgiem skali”, czyli nie ma on znaczenia dla bezpieczeństwa.

Zrzut ekranu ze strony tsargrad.tv
Zrzut ekranu ze strony deita.ru

W wiadomości fałszywy jest tylko nagłówek.. Reszta zawiera wiarygodne informacje przedrukowane z ukraińskich mediów.

Zrzut ekranu ze strony rnpp.rv.ua
Zrzut ekranu Międzynarodowej skali zdarzeń jądrowych

Na oficjalnej stronie Rówieńskiej Elektrowni Atomowej zaznaczono, że na terenie obiektu ze względu na uszkodzenie transformatora 7AT oraz jego zapłonu odłączył się pierwszy układ złączy 330 kW oraz blok energetyczny nr 3.

„Pożar został ugaszony przez siły Zastępu Państwowej Straży Pożarnej i Ratowniczej nr 2 ds. Ochrony Rówieńskiej Elektrowni Atomowej. Zgodnie ze skalą oceny zdarzeń nuklearnych INES zdarzenie jest klasyfikowane jako „zero/poza zasięgiem skali”. Przyczyny zdarzenia są badane” – zaznaczono w oświadczeniu.

Należy zauważyć, że „nie doszło do naruszenia limitów i warunków bezpiecznej eksploatacji. Promieniowanie i stan ekologiczny w elektrowni i na przyległym terytorium nie uległy zmianie i mieszczą się w granicach obowiązujących norm”.