„Tvrdnje koje je Ukrajina predstavila pred Međunarodnim sudom za morsko pravo u vezi sa pravima kojima raspolaže prema Kerčskom moreuzu su potpuno neprimerene“, izjavio je Aleksander Molokov, direktor radne grupe za međunarodno pravo, krilo takozvanog stalnog predstavništva Republike Krima kod predsednika Rusije. Molokovljevi komentari bili su odgovor na zasedanje Međunarodnog suda za morsko pravo održanog 10. maja na kome se govorilo o slučaju Ukrajine u vezi sa prošlogodišnjim pritvorom tri ukrajinska broda i njihovih posada od strane Ruske Federacije. Rusija je odbila da učestvuje u raspravama jer tvrdi da Međunarodni sud nema nadležnost da sasluša ovaj slučaj.

Website Screenshot RT

Website screenshot RIA

“Zahtev Ukrajine Međunarodnom sudu za pravo mora odnosi se na navodni ukrajinski status u Kerčskom moreuzu i delu mora uz Krim. To je apsolutno neprikladno ”, rekao je Molokhov.

Rusija tvrdi da je nakon aneksije Krim Ukrajina navodno izgubila sva prava na Kerčski moreuz. Međutim, prema svim međunarodnim zakonima, Ukrajina ima svako pravo da koristi Crno i Azovsko more. Čak i privremeno okupirani status Krima ne oduzima Ukrajini pravo na plovidbu u svojim unutrašnjim vodama. Prema članu 44 Međunarodne konvencije UN o pravu mora države koje se graniče sa moreuzima ne smeju ometati međunarodnu plovidbu u tom moreuzu.

Član 44 Međunarodne povelje UN-a o pravu mora glasi: Države koje se graniče sa moreuzima ne smeju ometati prolaz tranzita i moraju dati odgovarajući najavu za svaku potencijalnu opasnost po plovidbu ili prelet unutar ili iznad moreuza sa kojom su upoznati. Ne sme biti suspenzije tranzitnog prolaza. Ukrajina i Rusija nikada nisu povukle granice na Crnom i Azovskom moru. Obe zemlje su potpisnice nekoliko ugovora, zakona i propisa koji garantuju slobodno korišćenje tih mora od strane Ukrajine i Rusije.

U decembru 2003. godine Ukrajina i Rusija potpisale su sporazum o saradnji u korišćenju Azovskog mora i Kerčskog moreuza. Sporazum su obe zemlje ratifikovale i priznale kao pravno obavezujući dokument. U sporazumu se navodi da bilo koji brod, uključujući ratne brodove, može slobodno da se kreće kroz vode moreuza i okolnog područja i da se svi sporovi koji se odnose na Azovsko more i moreuz rešavaju “kroz konsultacije i pregovore i druga mirna sredstva”.

Ukrajina i Rusija su 2012. godine sklopile dodatni sporazum kojim se osigurava sigurna plovidba u Azovskom moru i Kerčskom moreuzu. Sporazum se bavi tehničkim aspektima pomorske sigurnosti i naglašava da sporazum ne ograničava pomorski prostor između Ukrajine i Ruske Federacije i ne prejudicira njihove stavove u tom pogledu. Nijedan od ovih ugovora i sporazuma nije ukinut ili poništen. Shodno tome, Rusija nije samo prekršila osnovne odredbe ovih međudržavnih ugovora, već je i prekršila međunarodne konvencije.