Predstojeći predsednički izbori u Ukrajini postali su velika inspiracija za rusku dezinformaciju i propagandu, pri čemu su neke od najnovijih priča o „sumnjivim izvorima finansiranja“ izbornog procesa. Tako je prokremaljska publikacija Ukraina.ru , koja pripada državnoj agenciji  RIA Novosti, tumačila zabrinutost ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova Arsena Avakova oko finansiranja kampanje iskazanu tokom sastanka Ministarstva unutrašnjih poslova 28. januara.

Avakov je izneo tezu o mogućim izbornim prevarama, navodeći da je imperativ da u izbornom procesu ne bude političke korupcije. On nikada nije rekao da kandidati za predsednika koriste sumnjive izvore za finansiranje svojih kampanja. 

 

Ukraina.ru: „Los candidatos presidenciales financian sus campañas electorales de los fondos desconocidos“

Evo kompletnog izveštaja sa sastanka:

“38 osoba se do današnjeg dana prijavilo Centralnoj izbornoj komisiji kao kandidati za predsednika. Samo nekoliko njih je otvorilo posebne račune za potrebe izbornog fonda. Insistiram da se kampanje kandidata finansiraju samo iz računa njihovih izbornih fondova, samo sa čistim novcem čiji su izvori poznati. Ovo je stvar principa. Ne smemo dozvoliti da se kroz sumnjive izvore finansira politika. “

 

La página oficial del Ministerio de Interior de Ucrania

Još jedna distorzija koju je Ukraina.ru obuhvatila jeste krivično gonjenje za falsifikovanje izbora. Ukraina.ru tvrdi da je ministar Avakov pozvao policiju da se usredsredi na zapadne regione Ukrajine, gde je „ova praksa široko rasprostranjena, kada rođaci u malim gradovima glasaju za svoje rođake koji rade u inostranstvu“.

 

Ukraina.ru: „Avakov amenazó con presión el uso inadecuado de los boletines electorales“

U stvari, Avakov je pozvao ukrajinski parlament da pojača kazne za krivičnu odgovornost  svakoga ko izvrši prevaru tokom izbora  kako i da se podrži novi zakon. Zakon se bavi svim vrstama prevare, uključujući i prevaru koju je počinio birač. Kao primer takve prevare, Avakov je napomenuo da rođaci Ukrajinaca koji rade u inostranstvu mogu da pronađu načine za dobijanje i korišćenje glasačkih listića namenjenih njihovim odsutnim članovima porodice. Avakov je takođe istakao da predloženi zakon stavlja zaštitne mere u cilju zaštite rezultata glasanja i sprečavanja podmićivanje birača.