V časech informační války zaujímá téma vzájemných vztahů NATO a Ukrajiny v ruských médiích zvláštní místo. Vojenská cvičení, schůzky se zástupci Aliance, jednání o perspektivách členství Ukrajiny nezůstávají bez povšimnutí Ruské federace, naopak často jsou tyto události doprovázeny různými dezinformačními narativy.

Nyní, kdy hrozí eskalace války v Donbasu a jedná se o statusu vztahů mezi Ukrajinou a NATO, se redakce StopFake rozhodla shrnout, jak a co o Alianci říkají ruská prokremelská média.

„Kdyby nebylo Ruska, tak…“

V prvé řadě je Severoatlantická aliance využívána k vytváření kolektivní image nepřítele, zla, před kterým může ochránit pouze Rusko. Takto například prokremelská média obyvatelům dočasně okupovaných ukrajinských území vykládají, že Rusko doslova „zachránilo“ Krym před NATO, neboť USA a země bloku plánovaly přeměnit poloostrov na svou námořní základnu. Toto tvrzení bylo využíváno i k obhajobě anexe Krymu v roce 2014. Krym se přitom skutečně stal vojensko-námořní základnou, avšak nikoli NATO, ale Ruské federace, o čemž mluví i lidskoprávní organizace i OSN.

Screenshot – tsargrad.tv, 6. 8. 2019: „Generální tajemník NATO prozradil plány USA přeměnit Krym na vojensko-námořní základnu“

NATO vyzývá, aby byl Krym navrácen Ukrajině v mezinárodně uznaných hranicích, aby bylo zastaveno porušování lidských práv obyvatel poloostrova, aby byli osvobozeni političtí vězni a aby bylo dodržováno mezinárodní právo.

StopFake již dříve rozebíral dezinformace, podle kterých chtěl bývalý prezident Ukrajiny Petro Porošenko údajně vyměnit Krym za členství Ukrajiny v EU a v NATO.

„Ukrajinu v NATO nikdo nepotřebuje“

Ještě před Euromajdanem si získal oblibu další dezinformační narativ, a sice, že NATO Ukrajinu vůbec nepotřebuje. Prokremelská média uváděla celou řadu důvodů, proč země nikdy nemůže být do Aliance přijata. Například kvůli „nevyřešenému konfliktu“ na území státu.

Screenshot – russian.rt.com, 11. 4. 2019: „Nejvyšší rada vysvětlila, proč Ukrajina nemá šanci vstoupit do EU a NATO“

Ve skutečnosti Severoatlantická Smlouva svým členům výslovně nezakazuje mít územní spory, takže země, jejíž části jsou okupovány, nemá vstup do NATO znemožněn.

Podobná dezinformace je často šířena i prostřednictví výroků, jež měli údajně pronést představitelé bloku. Pokud tyto informace ověříme, zjistíme, že výroky jsou často vytržené z kontextu, hlavní myšlenka je zkreslena, je použit chybný překlad atd. Tento narativ je nejčastěji možné shrnout tak, že představitelé NATO „prohlašují“, že „nechtějí přijmout Ukrajinu do NATO“, nebo že je vstup Ukrajiny do NATO „nereálný“.

S časovou posloupností vzájemných vztahů Ukrajiny a NATO se je možné seznámit na oficiálních stránkách ukrajinského ministerstva zahraničí. V únoru 2019 nabyly účinnosti změny Ústavy Ukrajiny v oblasti strategického kurzu k získání právoplatného členství Ukrajiny v EU a v NATO. Pandemie covidu-19 ovlivnila dynamiku těchto vztahů, zároveň se však otevřely i jiné možnosti spolupráce. V dubnu 2021 Ukrajinu navštívil předseda vojenského výboru NATO a hlavní vojenský poradce generálního tajemníka Stuart Peach.

„Severoatlantická aliance si vysoce cení snahy prezidenta Zelenského o mírové urovnání konfliktu na východě Ukrajiny. Země NATO jsou jednotné ve svém odouzení nezákonné anexe Krymu ze strany Ruska a jeho agresivních kroků na východě Ukrajiny. Vyzýváme Rusko, aby skoncovalo s podporou ozbrojenců na východě Ukrajiny a aby stáhlo svá vojska z ukrajinského území. Ukrajina je jedním z nejbližších a nejdůležitějších partnerů NATO,“ prohlásil předseda vojenského výboru NATO během návštěvy.

„NATO je agresor“

NATO je vojenský a politický blok, mezi jehož cíle patří zabraňování jakékoli formě agrese vůči území jakékoholi členského státu NATO, či ochrana před ní. Podle kremelské propagandy naopak NATO prakticky chystá třetí světovou válku a především válku s Ruskem.

Screenshot – life.ru, 18. 12. 2019

V této souvislosti ruská média mluvila také o přípravě NATO na válku s Ruskem, o vlivu Aliance na situaci v oblasti Černého moře a obecně o vině NATO na rozpoutávání všech válek na planetě za poslední roky. Informace, že se NATO už už chystá napadnout Rusko, jsou do ruského informačního prostoru vypouštěny opakovaně. Jako záminka pro tyto dezinformace často slouží provádění mezinárodních vojenských cvičení, jež se konají každoročně s účastí různých zemí, partnerů a členů Aliance.

„NATO okupuje Ukrajinu“

Dalším narativem o Alianci a Ukrajině je, že NATO využívá Ukrajinu pouze pro své vlastní cíle a vůbec okupuje území Ukrajiny pomocí svých vojsk, která se zde nacházejí v rozporu se zákonem. Ve skutečnosti se jedná o společná vojenská cvičení a tréninky, jež probíhají v souladu s ukrajinskou legislativou.

Screenshot – politnavigator.net, 22. 9. 2020: „Invaze NATO na Ukrajinu je v plném proudu“

Podle ruských médií „pobývala“ vojska NATO i v Donbasu. Tenkrát však šlo o ukrajinské vojáky, kteří předtím sloužili v mírové misi OSN. V minulosti se také objevovala fake news o tom, že v Donbasu údajně zahynuli vojáci NATO, ačkoli představitelé Aliance, jak jsme již zmiňovali, nejsou součástí spojeneckých sil.

NATO se také stalo součástí narativu, podle kterého je Ukrajina ovládána zvenčí a na to, co se v zemi děje, má vliv právě NATO. Například se internetem šířila falešná zpráva, že protestovat veřejně proti vstupu do NATO je na Ukrajině nezákonné, a dokonce, že se Ukrajina kvůli vojenské flotile NATO chystá prohlubovat Azovské moře.