Zakonodavstvo o upotrebi ukrajinskog jezika i rezolucije čiji je cilj jačanje korišćenja ukrajinskog jezika je plodna hrana za rusku propagandu. Posle vekova državne rusifikacije i zvanične politike, tokom carske i komunističke vladavine koja je imala za cilj da nametne ruski kao glavni jezik u Ukrajini, zemlja pokušava da ojača poziciju ukrajinskog kao državnog jezika kroz zakonodavstvo. Svaki takav pokušaj, međutim, dočekan je protestima iz  Moskve i optužbama da Kijev krši prava nacionalnih manjina i diskriminiše ruski jezik.

Zakon o novom ukrajinskom jeziku koji trenutno razmatraju i prilagođavaju ukrajinski zakonodavci nije izuzetak. Kremaljska izdavačka kuća Ukraina.ru ovog puta je nadmašila samu sebe, izjavljujući da su ukrajinski poslanici glasali za stvaranje jezičkih inspektora, takozvanih „sprechen fuhrers“ , koji će pratiti koji jezik ko govore i kažnjavati prema tome.

Wesite screenshot Ukraina.ru

“U suštini, nova horda zvaničnika će se hraniti već ionako oskudnim ukrajinskim državnim budžetom. Hiljade nemirnih i nezaposlenih nacionalista luta zemljom nesposobni da urade bilo šta svojim rukama ali žele nekoga da kazne i tu inicijativu, teoretski, da barem nekim od njih pomognu da nađu posao. U stvari, kreiraju se budžetska sredstva za stotine ili hiljade ukrajinskih „sprechen führers“, ”piše Ukraina.ru.

Tvrdnja je, naravno, smešna i nema apsolutno nikakvu osnovu u stvarnosti.

Lažna priča se odnosi na nacrt zakona 5670 o očuvanju funkcionalnosti ukrajinskog kao državnog jezika koji je usvojen u prvom čitanju u oktobru 2018. godine. Zakon ne pominje nikakve jezičke inspektore bez obzira na to što su mogle postojati izjave ovih ili onih političara sa sličnim sadržajem.

Prema Mikoli Kniazickom, predsedavajućem odbora koji je izradio nacrt zakona, ovaj predloženi zakon predviđa stvaranje komesara za zaštitu ukrajinskog jezika, kancelarije kojoj se mogu obratiti oni koji smatraju da su im prava kao ukrajinskim govornicima povređena.

 

Ukraina.ru takođe u potpunosti laže o aspektu zakona koji se odnosi na štampane materijale, tvrdeći da će objavljivanje knjiga na drugim jezicima biti zabranjeno. Predloženi zakon navodi da svi izdavači moraju da objave najmanje 50 procenata svojih izdanja na ukrajinskom jeziku. Publikacije na drugim jezicima nisu zabranjene.

Ukraina.ru zaključuje da novi zakon krši prava nacionalnih manjina. Ovo je često ponavljana ruska propagandna mantra koju je StopFake mnogo puta obradio i razotkrio. Novi zakon zapravo ne govori ni na koji način o jezicima manjina.

Trenutno se nacrt zakona finalizira u odboru i sprema za drugo čitanje. Kada parlament usvoji izmene u drugom čitanju, zakon će biti izglasan na zakonu.