Pro-ruski sajt  Ukraina.ru protumačila je reči evropskog analitičara na svoj način rekavši da „većina Ukrajinaca ne veruje u bajke (ukrajinskih) vlasti o“ ruskoj agresiji „na jugoistoku zemlje“. Zapravo, ekspert Fondacije Fridrih Ebert za pitanja saradnje i bezbednosti u Evropi, Simon Vajs to nije izjavio ali je rekao da većina Ukrajinaca želi da vidi regionalni pristup rešavanju sukoba, a ne međunarodni uz pomoć mirovne misije.

Скриншот сайта Украина. ру
Скриншот antifashist.com

Prema vestima na Ukraina.ru, „63% ukrajinaca smatra da je sukob na Donbasu građanski rat“. Ovo je jedan od glavnih narativa ruske propagande, da negira već dokazano prisustvo ruskih trupa u Donbasu.

Dalje u tekstu propagandisti još preciznije prenose njegove reči, koje je izrekao tokom 10. Nacionalnog ekspertskog foruma u ​​Odesi – da „63% Ukrajinaca veruje da rešenje sukoba na Donbasu treba zasnivati isključivo na internim akterima“. Ovo nije bukvalan prevod reči Simona Vajsa.

Скриншот @lb.ua

Скриншот radiosvoboda.org

Analitičar Simon Vajs je tokom panela u okviru 10. Nacionalnog foruma eksperata u Odesi  govorio o neophodnosti traženja rešenja za konflikt na Donbasu već sad putem reintegracije ovog regiona u Ukrajinu. Po njemu, većina ukrajinaca želi da se ovim problemom bavi regionalno. Ovde možete poslušati iskaze Simona Vajsa (počevši od 01:34:24):

“В Украине 63% населения хотели бы видеть региональный подход к решению конфликта. Не интернализацию этого конфликта. Они не поддерживают какие-то миротворческие миссии, или голубые каски. Они хотели бы видеть региональный подход, например, постепенную трансформацию полномочий, а не интернализацию конфликта. И это также совпадает с идеей островов кооперации в регионе, с фокусированием на гуманитарных аспектах, как начало для создания других островов сотрудничества для того, чтобы решить более сложные вопросы”.  

O tome je ekspert govorio i sa novinarem Radio Sloboda , takođe je dodao da su se ljudi već uglavnom navikli na koflikt i treba govoriti o „institucijama reintegracije ili preko mirotvornim snaga ili kroz postepeno širenje teritorije bez vojske“.

Скриншот dif.org.ua

Međutim, uprkos pokušajima propagandista da uvere čitaoce da Ukrajinci percipiraju sukob na Donbasu kao građanski rat, rezultati socioloških studija ukazuju na suprotno.

Jedna od najnovijih anketa Fondacije za demokratske inicijative Ilk Kučeriv , zajedno sa Sociološkom službom Razumkov Centra pod nazivom „Budućnost Donbasa: javno mnjenje u Ukrajini i regionima“ pokazalo je da je na pitanje „Šta treba da se preduzme kako bi se obezbedio mir na Donbašu „, većina (32%) ispitanika izabrala opciju“ Da prisili Rusiju da prestane da se meša u sukob na Donbasu (jačanje međunarodnih sankcija, pritisak međunarodnih struktura na Rusiju, itd.) „.